historien

OM OS

FEM GENERATIONER MED MEL

Virksomhedens vartegn, den gamle vindmølle af såkaldt hollandsk type, blev bygget i 1867. Emil Jespersen, der selv var søn af en bornholmsk møller, købte møllen i 1920 og grundlagde Bornholms Valsemølle A/S. Siden har ledelsen af virksomheden gennemgået en række glidende generationsskifter. Først til sønnen Knud Jespersen, så til sønnesønnen Nils Jespersen, der i dag driver møllen sammen med sin datter Sidsel.

eco
1905 møller ved aakirkeby
Møller ved Aakirkeby i 1905
goods
Valsemøllens første lastbil fra 1920
goods
Mel hentet i hestevogn omkring 1939
goods
Knud E. Jespersen der arbejder i møllen, 1939
goods
Før husene lå helt op ad møllen i 1940
goods
Møllen fra luften i 1940
goods
Personalet i 1958 og tre generationer møllere
goods
Den ældste og mindste valsestol fra før 1918

MØLLERIET

Hold musen over de forskellige dele og lær mere!

Plantegning

Denne gamle plantegning tegnet af den tidligere møller, Knud Emil Jespersen, viser hvad der forgår på de forskellige etager af den nye mølle. Den gamle mølle bliver ikke længere brugt til at valse mel, men det er symbolet på Bornholms Valsemølle og bliver blandt andet brugt til opbevaring.Både med hensyn til bygninger og produktionsudstyr er møllen gennem alle år løbende moderniseret for at følge med efterspørgslen af forskellige produkter og sikre såvel rentabilitet som produktkvalitet. De første mange år blev hvede og rug malet til groft fuldkornsmel på store stenkværne drevet af vindkraften. De gamle stenkværne kunne ikke i længden honorere forbrugernes krav om finere melsorter og blev efterhånden udfaset. Vindkraften kunne efterhånden ikke trække det udbyggede produktionsapparat og blev suppleret af og til sidst helt erstattet med dieselkraft. Fra 1960-erne blev dieselmotoren erstattet af elektricitet. Kærnen i produktionsapparatet udgøres i dag dels af valsestole, produceret i gedigen tysk kvalitet mellem 1930-erne og 1960-erne, dels af nye danskproducerede stenkværne. Hvor melet tidligere udelukkende blev distribueret i 50 og 100 kilos sække, der blev kørt ud og båret ind i bagerierne på nakken af chaufføren, bliver melet i dag leveret i containere til de lokale bagerier eller pakket i mindre, håndterbare poser på automatisk pakkeudstyr.

konventional

Den moderne produktion

Når kornet ankommer fra leverandøren, bliver det transporteret til en af de 14 lagersiloer. Forinden bliver der taget prøver til kvalitetsanalyse på møllens eget laboratorium for at sikre, at hvert parti overholder visse standarder for vandindhold, proteinindhold, faldtal etc.. Efterhånden som der bliver brug for kornet, bliver det renset i flere forskellige rensemaskiner for at sikre, at der ikke er sten, ukrudtsfrø eller andre fremmedelementer i kornet. Fuldkornsmel males enten på fire sæt riflede stålvalser eller på stenkværn. Alle kornets bestanddele indgår i det færdige produkt.

eco

Før fremstilling af fine meltyper vandes kornet med ca. 1 % vand for at blødgøre kliddelen, som man gerne vil udskille i hel tilstand. Kornet passerer 5 sæt riflede valser, hvorunder kliddet adskilles fra resten af kornet, grynene. Herefter nedmales grynene til den ønskede kornstørrelse på glatte stålvalser efterfulgt af sigter med forskellig maskestørrelse. Der er otte passager af valser og sigter inden det færdige mel kan blæses til melsilo og blandes i forskellige kvaliteter.

eco