Mølleriet


Kornet ankommer til møllen.

Kornet ankommer fra landmanden eller grovvarefirmaet med lastbil, og der udtages prøver at hvert læs, som analyseres på eget laboratorium. Fra en udendørs korngrav ledes kornet til lagersiloer (14 stk.). Efterhånden som der bliver behov for kornet, renses det over i seks mindre fødesiloer, hvorfra det ledes gennem den sidste rensning til mølleriet. Herfra er forløbet forskelligt alt afhængigt af formalingen. 


Kernerne "foldes ud" på riflede valser.

Fremstilling af fine meltyper. De rensede kerner ledes over et vandingsanlæg til en forbeholder. Der tilsættes 1% vand og kornet ligger ? time, før det når den første valsestol. Derved blødgøres kliddelen, som man gerne vil udskille i hel tilstand. I de første fem passager bearbejdes kornet med riflede valser, d.v.s. kernerne "foldes ud", og melbestandelene skrabes gradvist af, indtil klidet er helt renset for mel. Melbestandelene, som også kaldes grynene, bliver nu malet ned til den ønskede kornstørrelse. Det foregår på glatte valser. Her er otte passager. En passage består af et par valser med tilhørende sigte og pneumatisk transportanlæg. Den rensede klid ledes til klidsilo og kan tappes ud til konsum- eller foderbrug. Det færdige mel ledes til melsilo (6 stk.), hvor det blandes i forskellige kvaliteter til forskellige formål.


Nogle typer fuldkornsmel males på stenkværn.

Fremstilling af grove meltyper. Fuldkornsmel males enten på fire sæt riflede stålvalser eller på stenkværn. Det der males på riflede valser sigtes til max. 1 mm kornstørrelse, mens det stenkværnede mel er usigtet og derfor har en mere uensartet sammensætning. Alle kornets bestanddele bibeholdes i både det valsede og det stenkværnede fuldkornsmel.

 

Pakning. Til større bagerikunder leveres melet i containere med 500 kg i hver. Resten tappes ud i papirsposer i str. 1-2-5-12?-20 kg. Det færdigemballerede mel køres ud på lageret, hvorfra det distribueres med egen lastvogn, eller sendes over vandet med fragtmanden. 

Maskineri

Sigtene

En plansigte er opbygget af to stålkabinetter, som hver indeholder to stabler sigtekasser. Hver kasse er bespændt med sigtevæv. Maskestørrelsen på vævet ligger mellem 100 og 1000 my afhængigt af hvilken del af sigteprocessen, der er tale om. Sigten er ophængt i spanskrørsstænger og sættes i en cirkulær bevægelse ved hjælp af en exentriskophængt svingvægt.

Plansigter

Valsestolene

Valsestolene er fremstillet i Tyskland. De ældste tilbage i 30'erne, de nyeste i 60'erne. Der er to sæt valser i hver maskine, som derved kan bearbejde to forskellige slags gods samtidig. Formalingen foregår ved at de to valser kører mod hinanden med lidt forskudt hastighed. Afstanden mellem valserne kan indstilles med stor nøjagtighed og godset doseres med en fødevalse i en fuldstændig jævn strøm. Valsestolene kan have enten glatte eller riflede valser. De riflede valser anvendes i begyndelsen af maleprocessen til at adskille klidbestandele fra melbestandele. De glatte valser anvendes til at male melbestandele ned til den ønskede finhed. 

Valsestole

Stenkværn

Stenkværnen er en ny model fra det danske firma Engsko, og er kommet i drift i starten af 2015. I stenkværnen kværnes kernerne i et hug, mellem en stationær og en roterende sten. Slutproduktet er et meget fintmalet fuldkornsmel, hvor alle klid og kimdele er repræsenteret. Fuldkornsmel malet på stenkværn har en mindre partikelstørrelse og en mørkere farve end det valsede fuldkornsmel, mens indholdet af vitaminer og kostfibre er det samme.  

Stenkværn

Pakkemaskiner

Bornholms Valsemølle er i besiddelse af tre pakkemaskiner, to ældre modeller som pakker i 1 og 2 kg's poser, og en helt ny computerstyret pakkemaskine produceret i Tyskland, som pakker i 5, 10 og 12,5 kg's poser. 

Pakkemaskine

Renseri

Triør sorterer kornet efter facon, dvs. frasorterer halve kerner, strø, aks osv. Aspiratør sorterer kornet efter størrelse. Dvs. kun den rigtige størrelse slipper igennem. Stenudskiller sorterer kornet efter vægtfylde. Dvs. alt, der er tungere eller lettere end korn bliver frasorteret. Kastesorterer virker i princippet som en stenudskiller efter vægtfylde. Den er dog justerbar i alle retninger og kan lave flere sorteringer af kornet samtidig .

Triør

Bornholms Valsemølle A/S, Møllebakken 5, 3720 Aakirkeby. Telefon: 56 97 40 39.