leverandører

Vietsvang

Mads Hjuler-Pedersen, Stavsdalvej 36, Østerlars, 3760 Gudhjem, tlf. 56 49 83 02. Økologisk planteavl 15 ha. Dyrker Ølandshvede til Bornholms Valsemølle. Dyrker desuden rød- og hvidkløver som vekseldrift til frø.

Frennegård

Finn Harild, Årsdalevej 81, 3740 Svaneke, tlf. 56 49 72 50. 174 ha planteavl. Dyrker durum, manitoba og ølandshvede til Bornholms Valsemølle, plus et alsidigt sortiment af specialfrø. Foruden planteavl produceres pasta til firmaet Pastariget og der laves l?nrensning af kornprodukter. 

Mønstergård

Thor Lund Kure, Havrehøjvej 9, 3751 Østermarie, tlf. 56 47 00 05, økologisk kvægbrug. 66 ha markbrug, 13 ha skov og 65 ha forpagtning af Skov- og Naturstyrelsens følsomme områder. Dyrker hvede, emmer, spelt og rug til Bornholms Valsemølle.

Lille Lærkegård

Ole Colberg Jensen, Røvej 5, 3770 Allinge, tlf. 56 48 00 14. Økologisk planteavl. 180 ha markbrug plus skov. Dyrker økologisk hvede, ølandshvede og rug til Bornholms Valsemølle.

Stålegård

Lars Jørgen Pedersen, Almindingsvej 31, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 40 36. Økologisk mælkeproduktion. 165 malkekøer + opdræt. 225 ha planteavl. Dyrker øko rug og øko spelt til Bornholms Valsemølle.

Kofoedgård

Finn Poulsen, Årsballevej 7, Klemensker, 3700 Rønne, tlf. 56 96 66 39. 54 ha økologisk planteavl. Dyrker hvede og ølandshvede til Bornholms Valsemølle. Derudover produceres frø til DLF og foderkorn.

Nydal

Fini og Karin Hjorth, Rømeregårdsvej 33, 3700 Rønne, tlf. 28 11 30 24. Økologisk planteavl 30 ha. Dyrker ølandshvede og vinterhvede til Bornholms Valsemølle. Derudover dyrkes frø til DLF og foderkorn til lokale husdyrproducenter. Ca. 1-2 ha dyrkes med grøntsager og frugt til salg i gårdbutik, restauranter og markeder.


Dalshøj

Preben og Lasse Jensen, I/S Dalshøj, Brandsgårdsvej 4, 3730 Nexø. 220 ha. Dyrker økologisk hvede, rug, ølandshvede og spelt til Bornholms Valsemølle. Derudover produceres økologisk mælk og krebs.

Mørdrupgård

Per Grupe, Mørdrupvej 5, 3540 Lynge. ? ha økologisk planteavl. Leverer økologisk spelt til Bornholms Valsemølle.  


DLG

Leverer konventionelt dyrket bornholmsk hvede og rug til Bornholms Valsemølle. 

 

 

Bornholms Valsemølle A/S, Møllebakken 5, 3720 Aakirkeby. Telefon: 56 97 40 39.